• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  falling-film evaporator

  Giải thích VN: Hệ thống trong đó chất lỏng bay hơi song song với quá trình chảy trong [[ống. ]]

  Giải thích EN: A system in which the liquid evaporates as it flows down the inside surface of a tube.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X