• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  surface of projection

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  elevation

  Giải thích VN: Trong vẽ kỹ thuật: đó mặt trước, sau bên của vật [[thể. ]]

  Giải thích EN: In an engineering drawing, the front, rear, or side view(s) of a structure.

  mặt chiếu bên
  lateral elevation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X