• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  filter-type respirator

  Giải thích VN: Thiết bị chặn các phân tử khí độc hại trong bộ phận lọc của [[máy. ]]

  Giải thích EN: A device that physically traps hazardous air particles on the material in its filter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X