• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ground plane
  horizontal plane
  các đặc trưng búp bên trong mặt phẳng (nằm) ngang
  side-lobe characteristics in the horizontal plane
  các đặc trưng thùy bên trong mặt phẳng (nằm) ngang
  side-lobe characteristics in the horizontal plane

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X