• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  vernier dial

  Giải thích VN: Một mặt số điều chỉnh tốt nút điều khiển quay 180o gây ra sự quay nhỏ nhất tên trục [[chính. ]]

  Giải thích EN: A fine-tuning dial whose control knob must rotate 180° to cause the slightest rotation on the main shaft.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X