• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  average
  mức trung bình biến điệu
  average modulation depth
  mức trung bình của mặt đất
  average level of the ground
  mức trung bình của tín hiệu
  average signal level
  mức trung bình của trường
  average field-strength level
  mức trung bình hiệu lực
  effective average
  mức trung bình nhân
  geometrical average
  mức trung bình
  at the average
  trên mức trung bình
  above average
  average mark
  mean level
  on a level

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X