• Thông dụng

  Danh từ.

  Ice.
  thùng đựng nước đá
  ice-box

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  frozen water
  ice
  ice water
  hỗn hợp (nước) đá đang tan nước
  slush ice water mixture
  plain ice
  water ice
  bunke (nước) đá
  water ice bunker
  bunke nước đá
  water ice bunker
  làm lạnh bằng (nước) đá
  water ice cooling
  máy làm (nước) đá từ nước biển
  sea water ice generator
  máy làm (nước) đá từ nước biển
  sea water ice maker
  nước đá không ướt
  dry water ice
  nước đá thô
  raw water ice
  nước đá từ nước thô
  raw water ice
  sự làm lạnh bằng nước đá
  water ice cooling
  thùng chứa (nước) đá
  water ice bunker
  thùng chứa nước đá
  water ice bunker
  trạm sản xuất (nước) đá từ nước biển
  sea water ice plant

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ice
  water icing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X