• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flowing water
  jump
  chiều dài nước chảy
  jump distance
  dòng xoáy chỗ nước chảy dồn
  hydraulic jump roller
  nước chảy (chìm ngập)
  backwater jump
  nước chảy chính qui
  classic hydraulic jump
  nước chảy hoàn chỉnh
  direct hydraulic jump
  nước chảy hoàn toàn
  perfect jump
  độ sâu sau nước chảy
  jump height
  lotic
  running water

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X