• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ground water
  dòng nước dưới đất
  ground water runoff
  sự bổ sung cho nước dưới đất
  recharge of ground water
  sự hạ thấp mực nước dưới đất
  lowering of ground water table
  sự thấm (của) nước dưới đất
  ground water seepage
  sự thấm nước dưới đất
  ground water infiltration
  thủy văn học nước dưới đất
  ground water hydrology
  subsoil water
  subsurface water
  subterranean water
  chế độ nước dưới đất
  subterranean water regime
  underground water
  áp lực nước dưới đất
  underground water pressure
  chế độ nước dưới đất
  underground water regime

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X