• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  discharge liquor

  Giải thích VN: 1. Bất kỳ một loại chất lỏng nào đã đi qua một dây chuyền xử lý./// 2. Nước thải từ một dây chuyền sản [[xuất. ]]

  Giải thích EN: 1. any liquid that has gone through a processing operation.any liquid that has gone through a processing operation.2. specifically, waste liquid from a manufacturing plant.specifically, waste liquid from a manufacturing plant.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X