• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  intake chamber

  Giải thích VN: Cống dẫn nước lớn được thu hẹp dần về một đường hầm lấy nước, được thiết kế để kiểm soát dòng nước cần thiết chảy [[qua. ]]

  Giải thích EN: A large aqueduct that gradually narrows to an intake tunnel; designed to control desired water currents.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X