• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  deliverer
  feeder
  provider
  người cung cấp dịch vụ
  service provider
  người cung cấp nội dung
  content provider
  supplier

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  furnisher
  provider
  người cung cấp dịch vụ
  service provider
  supplier
  người cung cấp đều đặn, thường kỳ
  regular supplier
  tenderer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X