• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  claimant
  nguyên cáo theo luật công bằng
  equitable claimant
  nguyên cáo thiện ý
  bona fide claimant
  nguyên cáo thuộc luật công bằng
  equitable claimant
  complainant
  plaintiff
  gọi nguyên cáo ra hầu tòa
  calling the plaintiff
  người đồng nguyên cáo
  joint plaintiff
  nguyên cáo bị cáo
  plaintiff and defendant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X