• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  distillery

  Giải thích VN: 1. một nơi quy trình chưng cất diễn ra 2. một nơi chưng cất các thức uống [[cồn. ]]

  Giải thích EN: 1. a facility where a process of distilling takes place.a facility where a process of distilling takes place.2. specifically, such a location where the distilling of alcoholic beverages takes place.specifically, such a location where the distilling of alcoholic beverages takes place.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X