• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  job entry
  các dịch vụ ngoại vi nhập công việc
  JEPS (jobentry peripheral services)
  các dịch vụ ngoại vi nhập công việc
  job entry peripheral services (JEPS)
  các dịch vụ trung tâm nhập công việc
  JECS (jobentry central services)
  chương trình nhập công việc từ xa
  RJEF (remotejob entry facility)
  dịch vụ trung tâm nhập công việc
  job entry central services (JECS)
  hệ thống con nhập công việc
  JES (jobentry subsystem)
  hệ thống con nhập công việc
  job entry subsystem (JES)
  hệ thống nhập công việc
  job entry system
  nhập công việc xa
  remote job entry (RJE)
  sự nhập công việc hội thoại từ xa
  conversational remote job entry (CRJE)
  sự nhập công việc hội thoại từ xa
  CRJE (conversationalremote job entry)
  sự nhập công việc mạng
  network job entry
  sự nhập công việc từ xa
  remote job entry
  sự nhập công việc từ xa
  RJE (RemetoJob Entry)
  sự nhập công việc từ xa (RJE)
  remote job entry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X