• Thông dụng

  Walk gingerly, tread lightly.
  Nhẹ bước cho em ngủ
  To walk gingerly not to disturb baby's sleep.
  Nhẹ bước thang mây
  To easily make one's way the world.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X