• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  average temperature
  nhiệt độ trung bình năm
  annual average temperature
  nhiệt độ trung bình năm
  yearly average temperature
  nhiệt độ trung bình tháng cao nhất
  maximum monthly average temperature
  nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất
  minimum monthly average temperature
  mean temperature difference
  chênh lệch nhiệt độ trung bình lôgarit
  log mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình cộng
  arithmetic mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình loga
  logarithmic mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình loga
  log-mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình cộng
  arithmetic mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình lôgarit
  logarithmic mean temperature difference
  medium temperature
  guđron nhiệt độ trung bình
  medium temperature tar
  quầy lạnh nhiệt độ trung bình
  medium-temperature refrigerated case
  moderate temperature
  monthly average temperature
  nhiệt độ trung bình tháng cao nhất
  maximum monthly average temperature
  nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất
  minimum monthly average temperature

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X