• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  thermion
  thermionic
  bộ đổi nhiệt điện tử
  thermionic converter
  catốt nhiệt điện tử
  thermionic cathode
  mạch nhiệt điện tử tích hợp
  integrated thermionic circuit
  máy phát nhiệt điện tử
  thermionic generator
  phát xạ nhiệt điện tử
  thermionic emission
  rơle nhiệt điện tử
  thermionic relay
  triot nhiệt điện tử
  thermionic triode
  van nhiệt điện tử
  thermionic tube
  van nhiệt điện tử
  thermionic valve
  đèn nhiệt điện tử
  thermionic tube
  đèn nhiệt điện tử
  thermionic valve
  thermoelectron

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X