• Thông dụng

  Danh từ.
  alum.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  alum
  mỏ phèn
  alum mine
  phèn amoni
  ammonia alum
  phèn crom
  chrome alum
  phèn cục
  cake of alum
  phèn dược dụng
  officinal alum
  phèn giả
  pseudo-alum
  phèn kali
  potash alum
  phèn kali
  potassium alum
  phèn nhôm narti
  sodium alum
  phèn nung
  burnt alum
  phèn nung, phèn phi
  exsiccated alum
  phèn phi, phèn nướng
  burnt alum
  phèn sắt
  feather alum
  phèn sôđa
  soda alum
  phèn đen
  black alum
  sự tôi phèn
  alum hardening
  đá phèn
  rock alum
  đá phiến chứa phèn
  alum schist
  đá phiến chứa phèn
  alum shale
  đất chứa phèn
  alum earth
  đất phèn
  alum earth
  đất phèn chua
  acidic alum soil
  đất sét chứa phèn
  alum clay
  alumen
  aluminous
  alunite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X