• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  calorimetry

  Giải thích VN: Việc đo đạc các hằng số nhiệt như nhiệt lượng riêng, ẩn nhiệt hay trị số tỏa [[nhiệt. ]]

  Giải thích EN: The measurement of thermal constants, such as specific heat, latent heat, or calorific value.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X