• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  special-purpose vehicle

  Giải thích VN: Phương tiện được thiết kế đặc biệt để thực hiện một chức năng chuyên biệt nào đó, dụ như máy [[kéo. ]]

  Giải thích EN: A vehicle specifically designed to fulfill a specific task, such as a tractor.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X