• Thông dụng

  Faint from a cold.
  Phải gió lăn ra đường
  to catch a cold and fall unconscious in the streets.
  How naughty of you !
  Phải gió cái anh này ! Giấu cái nón đâu rồi
  How naughty of you ! Where have you hidden my hat ?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X