• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  nozzle throat area

  Giải thích VN: Một vùng được đo thoát của vòi, chẳng hạn như phần giao cắt nhỏ [[nhất. ]]

  Giải thích EN: The measured area of a nozzle throat, i.e., that portion with the smallest cross section.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X