• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  polyethersulfone

  Giải thích VN: Chất dẻo nhiệt dùng trong thuật, khả năng chống nhiệt quá trình thủy phân [[cao. ]]

  Giải thích EN: An engineering thermoplastic that is strongly resistant to high temperatures and hydrolysis.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X