• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ferrocyanide process

  Giải thích VN: Một quy trình xử nhằm tách mecaptan từ các nhiên liệu dầu, sử dụng feroxyanua natri lànm dung môi hòa [[tan. ]]

  Giải thích EN: A treatment process that removes mercaptans from petroleum fuels, using sodium ferrocyanide as a solvent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X