• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  wing rail
  mối nối ray tiếp dẫn
  wing rail joint
  phía ray tiếp dẫn
  wing rail side
  ray tiếp dẫn ghi xo
  spring wing rail
  ray tiếp dẫn siêu cao
  superelevated wing rail
  ray tiếp dẫn tâm ghi
  wing rail of the crossing
  ray tiếp dẫn tâm ghi
  obtuse crossing wing rail
  ray tiếp dẫn tâm phân rẽ
  wing rail of the crossing
  vào ray tiếp dẫn
  wing rail entry
  độ dốc khi vào ray tiếp dẫn
  wing rail entry slope

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X