• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  parquetry
  sự lát sàn packê
  parquetry (parquetflooring)
  parquetry (parquet flooring)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  parquet
  mặt sàn packê
  parquet flooring
  máy bào nhẵn (sàn) packe
  parquet panning machine
  máy lát ván (sàn packe)
  parquet finishing machine
  máy đánh bóng (sàn) packe
  parquet polishing machine
  sàn packe (lắp) khối ván
  parquet block
  sàn packe ghép hình
  mosaic parquet
  sàn packe đóng đinh
  nailed parquet floor (ing)
  sự lát sàn packê
  parquetry (parquetflooring)
  parquet flooring
  sự lát sàn packê
  parquetry (parquetflooring)
  wood block flooring
  wood block panel flooring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X