• Thông dụng

  Danh từ
  tactics

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  policy
  sách lược (bán) đúng giá
  one-price policy
  sách lược cho trả hàng tự do
  liberal return policy
  sách lược khuyến mãi (tiêu thụ)
  promotion policy
  sách lược một giá
  one-price policy
  sự nghiên cứu sách lược bán hàng
  research on sales policy
  practice
  sách lược lao động hạn chế
  restrictive labour practice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X