• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  random numbers
  sự tạo ra các số ngẫu nhiên
  generation of random numbers

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  random number
  bộ phát sinh số ngẫu nhiên
  random number generator
  bộ sinh số ngẫu nhiên
  random number generator
  bộ tạo số ngẫu nhiên
  random number generator
  bộ tạo số ngẫu nhiên
  Random Number Generator (RNG)
  chuỗi số ngẫu nhiên
  random number sequence
  chuỗi số ngẫu nhiên giả
  pseudo-random number sequence
  dãy số ngẫu nhiên
  random number sequence
  sinh số ngẫu nhiên
  random number generation
  số ngẫu nhiên giả
  pseudo random number
  số ngẫu nhiên đồng nhất
  uniform random number
  số ngẫu nhiên đồng nhất
  uniformly distributed random number
  sự tạo số ngẫu nhiên
  random number generation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X