• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  job evaluation

  Giải thích VN: Một sự phân tích hệ thống các công việc, chức năng của chúng các giá trị liên quan trong một quy trình sản xuất hoặc doanh [[nghiệp. ]]

  Giải thích EN: A systematic analysis of jobs, as opposed to workers, and their function and relative worth in a production process or enterprise.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  job evaluation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X