• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  appraisal
  denomination
  evaluation
  sự định giá khu đất (đô thị)
  territory evaluation
  price calculation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  evaluation
  valuation
  sự định giá các chứng khoán giá
  valuation of securities
  sự định giá hàng hóa
  merchandise valuation
  sự định giá hàng trong kho
  stock valuation
  sự định giá hàng trữ kho
  valuation of inventory
  sự định giá tài sản
  valuation of property
  sự định giá tài sản, tích sản
  valuation of assets
  sự định giá thuế quan
  valuation for customs purposes
  sự định giá đôi cân
  excess valuation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X