• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  alignment
  sự đồng chỉnh chùm tia
  beam alignment
  sự đồng chỉnh cục bộ
  local alignment
  sự đồng chỉnh khung
  frame alignment
  sự đồng chỉnh mạng che
  mask alignment
  sự đồng chỉnh pha
  phase alignment
  sự đồng chỉnh tạo máy
  local alignment
  sự đồng chỉnh từ
  magnetic alignment
  sự đồng chỉnh X-Y
  X-Y alignment
  sự đồng chỉnh đồng bộ mành
  field sync alignment
  synchronization
  tracking
  sự đồng chỉnh bằng laze
  laser tracking
  sự đồng chỉnh quỹ đạo
  orbit tracking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X