• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  concrete pouring
  concreting
  sự đổ bêtông chia nửa đoạn
  semiprepacked concreting method
  sự đổ bêtông chia đoạn
  prepacked concreting
  sự đổ bêtông dưới nước
  underwater concreting
  sự đổ bêtông kiểu hẫng
  cantilever concreting
  sự đổ bêtông liên tục
  continuous concreting
  sự đổ bêtông nhanh
  speed concreting
  sự đổ bêtông rung
  vibrated concreting
  sự đổ bêtông thành blôc
  block concreting
  sự đổ bêtông thành khối
  block concreting
  sự đổ bêtông từng lớp
  concreting in lifts
  depositing concrete
  placing of concrete

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X