• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  amputation

  Giải thích VN: Sự lấy đi một chi, một phần chi hay bất cứ phần nào của thể.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  scissoring
  truncating
  truncation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X