• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  development

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  decomposition
  sự khai triển một phân số
  decomposition of a fraction
  development
  expansion
  sự khai triển macro
  macro expansion
  sự khai triển một biểu thức
  expansion of an expression
  sự khai triển một hàm
  expansion of a function
  sự khai triển một hàm thành chuỗi
  expansion (ofa function) in a series
  sự khai triển một hàm thành chuỗi
  expansion of a determinant
  sự khai triển nhị thức
  binomial expansion
  sự khai triển tiệm cận
  asymptotic expansion
  sự khai triển trực giao
  orthogonal expansion
  sự khai triển đa thức
  multinomial expansion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X