• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hardening
  sự làm cứng học (sự rắn nguội)
  strain hardening
  sự làm cứng nguội
  work hardening
  sự làm cứng nóng
  heat hardening
  induration
  stiffening
  sự làm cứng bằng thép góc
  angle iron stiffening

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X