• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  creation

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  steen

  Giải thích VN: Quá trình lấp một giếng hay một chỗ trũng với đá hoặc gạch, thường khô không [[vữa. ]]

  Giải thích EN: The process of lining a well or soakaway with stones or bricks laid usually dry without mortar.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aggrandisement
  backfill
  backfilling
  backing
  clog
  packing
  restraining
  assemblage
  assembly
  fit
  fitting
  mount
  iteration

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X