• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  spiral scanning

  Giải thích VN: Kiểu quét sóng rađa trong đó vùng bức xạ lớn nhất đi theo một hướng duy nhất, dạng tiết diện [[xoắn. ]]

  Giải thích EN: A type of radar scanning in which the area of maximum radiation is in a single direction and in the form of a section of a spiral.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X