• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bleaching

  Giải thích VN: Một phương pháp xử gỗ để làm giảm khả năng biến màu hoặc để cân bằng màu trước khi nhuộm hoặc đánh [[bóng. ]]

  Giải thích EN: A preparatory treatment for wood to remove exposure stains or to balance color variations before staining or varnishing.

  sự tẩy trắng clinke
  bleaching of clinker

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  blanching

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cure
  cured
  curing
  decolourantion
  decolourization

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X