• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  injection
  sự tiêm nhập chỉnh hợp
  concordant injection
  sự tiêm nhập dạng dải
  ribbon injection
  sự tiêm nhập từng lớp
  lit-par-lit injection
  sự tiêm tín hiệu
  signal injection

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  injection
  sự tiêm chủng trước khi giết
  pre-slaughter injection

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X