• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fast-acting
  cữ chặn tác dụng nhanh
  fast-acting trip
  rơle tác dụng nhanh
  fast-acting relay
  van nhả tác dụng nhanh
  fast-acting trip valve
  quick-acting
  kẹp tác dụng nhanh
  quick acting clamp
  thiết bị ngắt mạch tác dụng nhanh
  quick acting circuit breaker
  quick-action
  mâm cặp tác dụng nhanh
  quick-action chuck

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X