• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  crossing
  bản đệm thép tâm phân rẽ
  crossing base plate
  khe hở tại mũi tâm phân rẽ
  gap at nose of crossing
  ray tiếp dẫn tâm phân rẽ
  wing rail of the crossing
  tâm phân rẽ hàn
  welded crossing
  tâm phân rẽ xo
  movable crossing
  tâm phân rẽ xo
  spring crossing
  tâm phân rẽ thép đúc
  cast crossing
  tâm phân rẽ thông thường cong
  curved common crossing
  tâm phân rẽ
  obtuse crossing
  frog
  tâm phân rẽ bằng thép mangan đúc
  cast manganese steel frog
  tâm phân rẽ hàn
  welded frog
  tâm phân rẽ xo
  spring frog
  track crossing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X