• Thông dụng

  Danh từ.
  extraneous matter.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  admixture
  contaminant
  tạp chất freon
  freon contaminant
  tạp chất môi chất lạnh
  refrigerant contaminant
  tạp chất nước muối
  brine contaminant
  tạp chất trong amoniac
  ammonia contaminant
  dirt particle
  dopant
  foreign matter
  impure
  impure product
  impurities
  sự oxy hóa các tạp chất
  oxidation of impurities
  tạp chất học
  mechanical impurities
  tạp chất bazơ
  base impurities
  trash

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  foreign matter
  impurity
  tạp chất hại
  deleterious impurity
  tạp chất học
  mechanical impurity
  intermixture
  addition

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X