• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  frequency
  mạch nhân đôi tần suất
  frequency doubler

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  frequence
  frequency rate
  probability
  rate
  mức tần suất hỏng
  failure rate level
  tần suất cắt điện
  outage rate
  tần suất lỗi khối
  block error rate
  tần suất sự cố
  failure rate
  recurrence
  tần suất mưa
  rainfall recurrence interval
  tần suất thiết kế
  design recurrence interval
  recurrence interval
  tần suất mưa
  rainfall recurrence interval
  tần suất thiết kế
  design recurrence interval
  repetition
  return period
  tần suất đỉnh
  flood peak return period

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X