• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  velocity
  tốc độ lưu thông của các tiền tệ giao dịch
  transactions velocity of circulation
  tốc độ lưu thông của thu nhập tiền tệ
  income velocity of money
  tốc độ lưu thông của tiền tệ
  velocity of circulation (ofmoney)
  tốc độ lưu thông tiền tệ
  circuit velocity of money
  tốc độ lưu thông tiền tệ
  money velocity
  tốc độ lưu thông tiền tệ cố định
  constant velocity of money
  tốc độ lưu thông tiền tệ của các giao dịch
  transactions velocity of circulation
  tốc độ lưu thông tiền tệ trong thương mại
  business transaction velocity
  velocity of circulation
  tốc độ lưu thông của các tiền tệ giao dịch
  transactions velocity of circulation
  tốc độ lưu thông của tiền tệ
  velocity of circulation (ofmoney)
  tốc độ lưu thông tiền tệ của các giao dịch
  transactions velocity of circulation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X