• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  percentage
  sự tính từng khoản bằng tỷ lệ phần trăm
  percentage distribution
  tỷ lệ phần trăm cao
  heavy percentage
  tỷ lệ phần trăm khấu hao
  percentage of wear and tear
  tỷ lệ phần trăm lãi
  percentage of profit
  tỷ lệ phần trăm thịt móc hàm
  dressing percentage
  đồ biểu so sánh tỷ lệ phần trăm
  chart of percentage comparison
  ratio

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X