• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  recycle ratio

  Giải thích VN: Tỷ lệ số chất đã được xử trước hoặc tái chế trên số vật liệu sạch cung cấp cho [[máy. ]]

  Giải thích EN: The ratio in an industrial process of previously treated stock to fresh feed.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X