• Thông dụng

  Danh từ
  achievement, accomplishment, performance

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  performance
  sự đánh giá thành tích
  performance evaluation
  thành tích công ty
  company performance
  thành tích đạt được so với mục tiêu
  performance against objectives
  thước đo thành tích
  performance measurement
  tiêu chuẩn thành tích kinh doanh quá khứ
  past performance standard
  đo lường thành tích
  measuring performance
  record
  thành tích phá kỷ lục
  record breaker (record-breaker)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X