• Thông dụng

  Động từ
  to penetrate, to infiltrate

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  attack

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  penetration
  giá thâm nhập
  penetration price
  mặt đường thâm nhập (nhựa)
  penetration road surfacing
  mặt đường thâm nhập bitum
  bituminous penetration road
  sự thâm nhập của băng
  frost penetration
  sự thâm nhập mao dẫn
  capillary penetration
  thấm nhập bề mặt (trong xử mặt đường)
  penetration treatment
  thấm nhập nhựa
  penmac (penetrationmacadam)
  đá dăm thâm nhập nhựa
  bituminous penetration macadam

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  entry
  sự thâm nhập tiềm ẩn
  potential entry
  thâm nhập thị trường
  market entry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X