• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  profit-sharing
  chế độ tham gia chia lời
  profit-sharing scheme
  chế độ tham gia chia lời (của công nhân viên nghiệp)
  profit-sharing scheme
  công nhân viên tham gia chia lời
  profit-sharing employee
  trái khoán tham gia chia lời
  profit-sharing bond
  trái phiếu tham gia chia lời
  profit-sharing bond

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X